Kvalifikationskrav:


Kvalifikationskrav til censorer i sygeplejerskeuddannelsen:

Du skal:
Have indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen
Have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder i uddannelsen
Have viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov
Afgive en censorberetning efter hver censureringsdag
Medvirke til behandling af evt. klage- og ankesager
Mestre IT på brugerniveau
Være indstillet på at deltage i dialogmøder med censorformandskabet og censorkolleger
Afgive løbende meddelelser til censorformandskabet om evt. nyerhvervede kvalifikationer, stillings- og adresseændring
Have en opdateret viden om bekendtgørelser og cirkulærer, som er relevante for uddannelsen og censureringsarbejde

Ansøgningsprocedure:

Der beskikkes censorer hvert 4. år, og næste gang, der er mulighed for at søge om beskikkelse som censor på Sygeplejerskeuddannelsen er i 2025. Der vil til den tid komme information herom på denne hjemmeside.
For at kunne behandle ansøgningen skal alle skemaets felter være udfyldt, og dokumentation skal være vedlagt, ellers behandles din ansøgning ikke.

Når Censorformandskabet har behandlet alle ansøgningerne fremsendes indstillinger til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeriet fremsender deres afgørelse til Censorformandskabet, som efterfølgende underretter ansøgerne. Du skal være indstillet på, at sagsbehandlingen kan tage op til 3 måneder fra ansøgningsperiodens udløb.

November 2023