Hvordan bliver jeg censor?

Censorerne beskikkes af Uddannelses- og forskningsministeriet for en 4-årig periode, og der bliver som udgangspunkt ikke efterbeskikket censorer i løbet af perioden.

Næste beskikkelsesrunde er i efteråret 2025. Til den tid vil der ligge nærmere information herom på denne side.

Hvis du ønsker at få besked, når der næste gang er mulighed for at søge beskikkelse, bedes du sende en e-mail herom til Censorsekretariatet, censor-it@ucsyd.dk.